Αγορά τρίτου γερανοφόρου οχήματος

Αγορά τρίτου γερανοφόρου οχήματος

Το 2014, και ύστερα από συνεχή ανάπτυξη της εταιρίας μας, συνεχίσαμε δυναμικά τον εμπλουτισμό του στόλου μας με αγορά τρίτου γερανοφόρου οχήματος για τη μεταφορά φορτηγών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Enter your keyword